Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Abramów

Rada Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marian Buczyński Stanowisko: Radny Rady Gminy
Email:
173 1
Iwona Cwajda Stanowisko: Radna Rady Gminy (ślubowanie dn. 18 listopada 2011 r.)
173 2
Leszek Furtak Stanowisko: Radny Rady Gminy
173 3
Witold Grzesiak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Email:
173 4
Stanisław Janek Stanowisko: Radny Rady Gminy
173 5
Jarosław Krzysztof Kamela Stanowisko: Radny Rady Gminy
173 6
Danuta Komsta Stanowisko: Radna Rady Gminy
173 7
Janina Kula Stanowisko: Radna Rady Gminy
173 9
Anna Osek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącej Rady
Obowiązki: Wykonuje wszystkie zadania Przewodniczącej Rady Gminy w razie jej nieobecności.
173 10
Ryszard Rodak Stanowisko: Radny Rady Gminy
173 11
Andrzej Rojek Stanowisko: Radny Rady Gminy
173 12
Mariusz Rusinek Stanowisko: Radny Rady Gminy
173 13
Wiesław Sienkiewicz Stanowisko: Radny Rady Gminy
173 14
Mieczysław Struski Stanowisko: Radny Rady Gminy
173 15
Beata Łysiak Stanowisko: Przewodnicząca Rady Gminy
Godziny przyjęć:

pełni dyżur we wtorki w godz. 7.30-11.30


Obowiązki:

1.Zwołuje sesje Rady, 2. Przewodniczy obradom, 3. Kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 4. Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 5. Podpisuje uchwały Rady, 6. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu, 7. Koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady. 8. Ustala listę osób zaproszonych na sesję.

173 17
Tomasz Aftyka Stanowisko: Radny Rady Gminy
172 18
Kamil Drozd Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Godziny przyjęć: pełni dużur w środy w godz. 7.30 - 11.30
Obowiązki: 1. Zwołuje sesje Rady, 2. Przewodniczy obradom, 3. Kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 4. Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 5. Podpisuje uchwały Rady, 6. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu, 7. Koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady. 8. Ustala listę osób zaproszonych na sesję.
172 19
Leszek Furtak Stanowisko: Radny Rady Gminy
172 20
Stanisław Furtak Stanowisko: Radny Rady Gminy
172 21
Marek Grobel Stanowisko: Radny Rady Gminy
Email:
172 22
Witold Grzesiak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Email:
172 23
Adam Grzeszczak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Email:
172 24
Józef Janek Stanowisko: Radny Rady Gminy
172 25
Jarosław Krzysztof Kamela Stanowisko: Radny Rady Gminy
172 26
Marian Kozak Stanowisko: Radny Rady Gminy
172 27
Regina Kozak Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: (0-81) 85 25 016 w. 42
Email:
172 28
Krzysztof Krasa Stanowisko: Radny Rady Gminy
172 29
Ryszard Rodak Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Obowiązki: Wykonuje wszystkie zadania Przewodniczącego Rady Gminy w razie jego nieobecności.
172 30
Tadeusz Sobiesiek Stanowisko: Radny Rady Gminy
172 31
Mirosław Stachyra Stanowisko: Radny Rady Gminy
172 32
Marcin Mazur Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
536 33
Dorota Kowalska Stanowisko: Radna Gminy Abramów
536 34
Wiesław Sienkiewicz Stanowisko: Radny Gminy Abramów
536 35
Beata Łysiak Stanowisko: Radna Gminy Abramów
536 36
Bogumiła Mazur Stanowisko: Radna Gminy Abramów
536 37
Iwona Cwajda Stanowisko: Radna Gminy Abramów
536 38
Leszek Ogórek Stanowisko: Radny Gminy Abramów
536 39
Andrzej Rojek Stanowisko: Radny Gminy Abramów
536 40
Danuta Komsta Stanowisko: Radna Gminy Abramów
536 41
Stanisław Janek Stanowisko: wygaśnięcie mandatu - postanowienie KW z dnia 18 maja 2016 r.
536 42
Wiesław Białek Stanowisko: Radny Gminy Abramów
536 43
Jarosław Krzysztof Wlazły Stanowisko: Radny Gminy Abramów
536 44
Jarosław Krzysztof Kamela Stanowisko: Radny Gminy Abramów
536 45
Beata Łucja Stępniak Stanowisko: Radna Gminy Abramów
536 46
Renata Anna Skowronek Stanowisko: Radna Gminy Abramów
536 47
Krzysztof Krasa Stanowisko: Radny Gminy Abramów (ślubowanie dn. 02.09.2016 r.)
536 48
Beata Łysiak Stanowisko: Przewodnicząca Rada Gminy
901 49
Krzysztof Krasa Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
901 50
Marcin Mazur Stanowisko: Radny Gminy Abramów
901 51
Agata Lichaj Stanowisko: Radna Gminy Abramów
901 52
Ireneusz Karczmarz Stanowisko: Radny Gminy Abramów
901 53
Grzegorz Rodak Stanowisko: Radny Gminy Abramów
901 54
Iwona Cwajda Stanowisko: Radna Gminy Abramów
901 55
Krzysztof Kozdruń Stanowisko: Radny Gminy Abramów
901 56
Andrzej Rojek Stanowisko: Radny Gminy Abramów
901 57
Iwona Czarnecka Stanowisko: Radna Gminy Abramów
901 58
Misztal Marek Stanowisko: Radny Gminy Abramów
901 59
Agnieszka Rojek Stanowisko: Radna Gminy Abramów
901 60
Jacek Antoniak Stanowisko: Radny Gminy Abramów
901 61
Iwona Goluch Stanowisko: Radna Gminy Abramów
901 62
Mirosław Antoniak Stanowisko: Radny Gminy Abramów
901 63