Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Kierownika SZASz
Szkoła Podstawowa
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Cz. Janczarskiego w Wielkolesie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta
Gimnazjum
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu funkcji dyrektora
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie złożone w związku z objęciem funkcji Kierownika CUW
Oświadczenie za 2019 rok
Gimnazjum
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Szkoła Podstawowa
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Szkoła Podstawowa
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta od dnia 04.05.2017 r.
Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.