Oświadczenia majątkowe radnych

rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za rok 2019
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2019 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2019 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2019 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2019 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie składane na 2 ieisiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2019 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu mandatu w trakcie kadencji
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023 r.
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2019 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
rada gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływam kadencji 2010 - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018