Oświadczenia majątkowe władz gminy

Wójt Gminy
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane w dniu rozwiązania stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Zastępca Wójta
Złożone w związku z objęciem stanowiska zastępcy Wójta
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Zastępca Wójta
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Zastępcy Wójta