Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Abramów

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Wójt Gminy
Oświadczenie składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane w dniu rozwiązania stosunku pracy
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Zastępca Wójta
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Zastępca Wójta
Złożone w związku z objęciem stanowiska zastępcy Wójta
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r,
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska z dniem 28 stycznia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko z dniem 01.02.2021 r.
Zastępca Wójta
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Zastępcy Wójta